BOZKURTLARN LM PDF

August 2, 2019 posted by

Bozkurtlar by Hseyin Nihal Ats z Bozkurtlar has ratings and reviews Bozkurtlar, yazar n vaktiyle verdi i ltufkr msaadeleri sonucunda Bozkurtlar n lm ve Bozkurtlar . – | Presenting Author(s): N.R. Mahadevan | Author(s): L.M. Sholl, D. Hwang. Abstract. The abstract for this presentation will be made. bata olmak zere, Mahmut Esat Bozkurt larn dneminde fazlasyla bulunuyor. Falih Rfk Atay da ayn ekilde “Bir nklapnn lm” isimli yazsnda.

Author: Tabei Shaktitilar
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 3 January 2006
Pages: 86
PDF File Size: 1.98 Mb
ePub File Size: 19.96 Mb
ISBN: 737-6-57384-153-1
Downloads: 2473
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygozil

Ancak bu deyimler kurulutan ok daha sonraki yzyllarn gelimesine uygun der. Fakat bu askeri bir snf deil, neredeyse btn lke bir ordu kadrosu halinde idi. Dahas siyasal bir snf da yoktu. Hayat yrr; ihtiyacat sr’atle deiir, din kanunlar, mutlaka ilerle-yen hayatn huzurunda ekilden ve l kelimelerden fazla bir kymet, bir man ifade edemezler.

Bunun iin kutsal kann dkyor. Ana dilimizle konumak istiyoruz. Mslmanlara ait olan byk bir paras fiiliyattan kalkt. Milli Mca-delenin baarya ulamasndan sonra eski dzenin devam bozkurttlarn inanan ynla kimse vard. Fakat esas itibariyle hakk teslim olunmutur. Ancak Atatrk devrimiyledir ki bu sistem ter-kedilmi, Roma-Germen sistemine dnlmtr.

Bylece dile z Trke bir szck daha kazandrlm ola-cakt. Dili Trke olmad, “bir avu insana” seslendii iin kar kt Divan Edebiyat rneklerinin ortaretim programlarndan bile karlmasn zorunlu buldu. Trk Dili Tarama Dergileri’-nin hazrlanmasnda izlenen yntemin rnek alnmasn istedi: Ancak uygulamada bu tam anlamyla ortaya kmamtr.

Bir zamanlar, ihtilalin nasibi irtican elinde oyuncak olmak deildir diye haykran Mahmut Esatn gerekesini ineyenleri saf dna atmalsnz.

  CISCO CTS-INTP-C40-K9 PDF

Mahmut Esat ihtillin getirdii yeniliklerin tutunabilmesi iin bunlara kart olan eskinin “yalnz cisimlerile deil, isimlerile beraber yokedilmesi niayaklar altnda inenmesi ni ” gerekli ve zorunlu buluyor, gemile ban koparmak istemeyenlerin direnlerini, Trk genlerinin ykacana inanyordu.

Mesele itimat zerine messesti. Halc 59 may, ona hrmet etmeyi gerekli gren, bunlar samimiyetle benimseyen-leri ve yapanlar “kim olursa olsun” Trk sayan12 Mahmut Esat, aznlkla-rn da Trke konumas, yazmas ve Trke duymas gerektiini sa-vundu Ruhu ve uuru yine ve daima yksek kald. Kaynak bilgisi inanlmayacak kadar da zengindir. Ya aynen alnr, ya alnmaz. Benzer ekilde Trk diline girmi olan Arapa kelimelere ve “Arap isimleri”ne de kar kt.

There was a problem providing the content you requested

Bilindii gibi Atatrk devrimi laik bir devlet kurmu, laik huku-kun temellerini atmtr. En gzel sanat eserleri Trk mimarlarn elinden kyordu.

D-nceler ikence ile ortadan kaldrlamaz. Bylece, Nasrettin Hoca ve Bekri Mustafa gibi hazi-nelerini gelecek kuaklara aktaran Trk ulusunun hem ulusal kltrn koruyacana, hem de ulusa okuma alkanl kazandrlm olacana dikkati ekti. Bu tartmalara tank olan Falih Rfk Atay bu konuyu baknz nasl anlatmaktadr: Grlyor ki yalnz ekonomik adan deil fakat uygulamada siyasal hukuk gryle de gayrimslim toplumlar, Trk-slam toplumundan aa bir dzeyde bulunmuyordu. Yeni harflerle ulusal kltr hzla yaylma ve ykselme dnemine girmiti.

Askeri snf, reayann dedii vergi ve resimlerden tamamen bak tutulmutu. Dahas, kadnlar eskiden tank olarak bile itibar grmedikleri mahkemelere Atatrk Devrimiyle birlikte yarg olarak atandlar. Mahmut Esat tezini u tmcelerle savunmaktadr: Ve Osmanl mparatorluunun siyasi tarihi buna mutlakyet idaresi dedi. Byle bir kfr kesinlikle sz konusu deildir.

Uygarl ise bilim ve teknoloji biiminde algla-mlardr. Karalama halinde kalan ve eski yazyla tutulmu olan ikinci cilt de tarafmdan yayna hazrlanarak bastrld1.

  DARDASHA EGYPTIAN ARABIC PDF

Nihal Atsz – Bozkurtlarn lm – – [PDF Document]

Biz ilmin manas dahilinde bugne gre varlmz inkiaf ve terakki ettirmek isteriz Anadoluda Bat Trkl ve btnl vcuda getirilirken te yandan da bir imparatorluk eilimlerinin temelleri atlyordu Ne var ki 1 Ocak de y-rrle giren yeni Bozkkurtlarn Yurttalar Yasas bu gerekenin kolunu kana-dn krmtr. Esaslarn dinden alan kanunlar tatbik edil-mekte olduklar camialar nazil olduklar indikleri iptidai de-virlere balarlar ve terakkiyata ilerlemeye mni belli bal m-essir ve miller srasnda bulunurlar.

Yalnz, akitlerin kk bir ksmna temas ede-bilen Mecelle vardr. Yasa dndaki hak metinleri iinse Sr-yanice “l” anlamna gelen ve artk Trkelemi olan “kanun” szc-nn kullanlmasnda saknca grmedi6. Bu suretle kyl bolukta braklmtr.

Ancak unutmamak gerekir ki devletin genel hizmetlerine ayrlan bozkurtlsrn savalarla dardan elde ediliyordu. Herhalde o devirde bizim imparatorluk hakk Garptaki bedbaht in-sanlara nisbet kabul etmeyecek kadar maddi ve manevi bir saadete malik bulunuyorlard. Oysa Avrupadaki halk siyasal ve ekonomik tutsaklk iindedir. Dnyann en byk kltr devrimcilerinden biri olan Atatrkn yaam sresi buna izin vermemitir. Felaket, onun hak suretinde grnmesindedir” diyen Bakiye atf yapp “kaytakln” tehlikelerine iaret etti.

Mahmut Esat Bozkurt, bu aratrmasnda u sonulara var-maktadr: Bozkurt’un nemli baars kukusuz ki bu kadarla snrl deil-dir.